Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (08.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 242 din 6 iunie 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţionala a Pădurilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 13 iunie 2003Data intrării în vigoare 13-06-2003

    Parlamentul României adopta prezenta lege.Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 9 ianuarie 2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţionala a Pădurilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. II poz. 13 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 20 ianuarie 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTA
    privind abilitarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura i se atribuie calitatea de concedent, în numele statului, pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului, strict aferente activelor vândute conform contractelor de vânzare-cumpărare, în vederea încheierii contractelor de concesiune.(2) Orice investiţie pe terenurile forestiere concesionate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe se executa numai cu aprobarea concedentului.(3) Valoarea concesiunii terenurilor cu destinaţie forestieră proprietate publică a statului se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 6 iunie 2003.Nr. 242.-------


    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!