Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 584 din 21 mai 2003privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor imobile proprietate publică a statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 6 iunie 2003Data intrării în vigoare 06-06-2003


  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, situat în satul Halanga, comuna Izvoru Barzii, judeţul Mehedinti, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Industriei şi Resurselor pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare.
  Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilelor, proprietate publică a statului, situate în satul Erghevita, comuna Simian, şi în satul Jidostita, comuna Breznita-Ocol, judeţul Mehedinti, din administrarea Ministerului Industriei şi Resurselor - Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.Articolul 3Datele de identificare a imobilelor prevăzute la art. 1 şi 2 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 4Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:
  ---------------Ministrul apărării naţionale,Ioan Mircea PascuMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 21 mai 2003.Nr. 584.
  AnexăDATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor proprietate publică a statului, care fac obiectulschimbării titularului dreptului de administrare
    Nr. crt.Locul unde este situat imobilul care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCodul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale care alcătuiesc domeniul public al statuluiCaracteristicile tehnice ale imobilului
    1.Satul Halânga, comuna Izvoru Bârzii, judeţul MehedinţiMinisterul Apărării NaţionaleMinisterul Industriei şi Resurselor pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare- imobil 603Suprafaţa construită = 3.415 m2
    - cod 8.29.09Suprafaţa desfăşurată = 3.415 m2
    - nr. M.F. 103.893Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 21,45 ha
    2.Satul Ergheviţa, comuna Şimian, judeţul MehedinţiMinisterul Industriei şi Resurselor pentru Regia Autonomă pentru Activităţi NucleareMinisterul Apărării Naţionale- imobil 3022Suprafaţa construită = 4.836 m2
    - cod 8.29.09Suprafaţa desfăşurată = 4.836 m2
    - nr. M.F. 103.886Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 15,95 ha
    3.Satul Jidoştiţa, comuna Brezniţa-Ocol, judeţul MehedinţiMinisterul Industriei şi Resurselor pentru Regia Autonomă pentru Activităţi NucleareMinisterul Apărării Naţionale- imobil 3096Suprafaţa construită = 738 m2
    - cod 8.29.09Suprafaţa desfăşurată = 750 m2
    - nr. M.F. 103.895Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 5,5 ha
  ------------