Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 648 din 23 decembrie 2002privind aprobarea Normei sanitare veterinare stabilind metodele pentru controalele veterinare pentru produsele provenite din tari terţe, destinate introducerii în zonele libere, depozite libere, depozite vamale sau care furnizează mijloace de transport maritim pentru trecerea frontierei
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 10 martie 2003Data intrării în vigoare 01-01-2007


    În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. 161.949 din 9 decembrie 2002, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara stabilind metodele pentru controalele veterinare pentru produsele provenite din tari terţe, destinate introducerii în zonele libere, depozite libere, depozite vamale sau care furnizează mijloace de transport maritim pentru trecerea frontierei, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.----------- *) Anexa se publică ulterior.Articolul 2Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrară se abroga.Articolul 5(1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.(2) Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, prin decizii, va lua măsuri de implementare graduala, astfel încât până la data intrării în vigoare a prezentului ordin dispoziţiile acestuia să fie aplicabile.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuBucureşti, 23 decembrie 2002.Nr. 648.------------