Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.205 din 24 octombrie 2002privind aprobarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia pentru cooperare în domeniul carantinei plantelor şi protecţiei plantelor, semnată la Bucureşti la 8 iulie 2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 12 noiembrie 2002Data intrării în vigoare 12-11-2002

    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Convenţia dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia pentru cooperare în domeniul carantinei plantelor şi protecţiei plantelor, semnată la Bucureşti la 8 iulie 2002.
    Articolul 2Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire de către partea română a prevederilor convenţiei vor fi în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita prevederilor bugetului aprobat al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul agriculturii, alimentaţieişi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 24 octombrie 2002.Nr. 1.205.
    Deschideți CONVENŢIEîntre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia pentru cooperare în domeniul carantineiplantelor şi protecţiei plantelor

    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!