Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME din 2 octombrie 2002cu privire la conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea bulionului şi a pastei de tomate
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII,ALIMENTAŢIEI,PĂDURILOR
 • Nr. 362 din 12 august 2002
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Nr. 670 din 13 septembrie 2002
 • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • Nr. 107 din 2 octombrie 2002
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2002Data intrării în vigoare 24-10-2002

  Capitolul 1 Dispoziţii generaleArticolul 1Prezentele norme se referă la condiţiile privind conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea bulionului şi a pastei de tomate destinate comercializării pentru consum uman.
  Articolul 2Produsele menţionate la art. 1 se comercializează numai dacă respecta definiţiile şi regulile stabilite în prezentele norme.
  Capitolul 2 Definiţii, conţinut, calitateArticolul 3În sensul prezentelor norme, bulionul şi pasta de tomate sunt produse obţinute prin zdrobirea şi strecurarea tomatelor, la care se poate adauga sare sau zahăr, urmate de concentrarea prin fierbere a sucului obţinut, până la consistenta de bulion sau pasta, ambalate în recipiente ermetice sau neermetice.Articolul 4Produsele definite la art. 3 se clasifica, după conţinutul de substanţa uscata solubila, după cum urmează:1. bulion de tomate tip 18, cu minimum 18% substanţa uscata solubila la 20°C (exclusiv adaosul de sare);2. pasta de tomate:a) tip 24, cu minimum 24% substanţa uscata solubila la 20°C (exclusiv adaosul de sare);b) tip 28, cu minimum 28% substanţa uscata solubila la 20°C (exclusiv adaosul de sare);c) tip 36, cu minimum 36% substanţa uscata solubila la 20°C (exclusiv adaosul de sare);d) tip 40, cu minimum 40% substanţa uscata solubila la 20°C (exclusiv adaosul de sare).Articolul 5Materiile prime şi auxiliare utilizate la fabricarea bulionului şi a pastei de tomate trebuie să corespundă următoarelor definiţii şi descrieri:1. tomatele sunt legume proaspete, sanatoase, întregi, ajunse la maturitate industriala, de culoare roşie intensa, fără semne de fermentare sau mucegai, neatacate de boli criptogamice;2. apa utilizata în scopuri tehnologice (spalare, sterilizare) trebuie să corespundă normelor sanitare şi condiţiilor tehnice de calitate impuse de normativele în vigoare referitoare la apa potabilă;3. sarea folosită trebuie să fie de uz alimentar şi sa corespundă condiţiilor de calitate impuse de reglementările în vigoare;4. zahărul utilizat în scopul corectării substanţei uscate solubile trebuie să corespundă normativelor tehnice de calitate în vigoare pe produs.Articolul 6La fabricarea bulionului şi a pastei de tomate nu este permisă adăugarea colorantilor, substanţelor conservante şi a substanţelor de ingrosare (amidon, gume etc.).Articolul 7La pasta de tomate dozata şi ambalata la tuburi este permis adaosul de benzoat de sodiu în limitele prevăzute şi stabilite de normativele sanitare în vigoare.
  Articolul 8(1) Este admisă adăugarea de sare şi/sau de zahăr la pasta de tomate la solicitarea scrisă a beneficiarului.(2) Cantitatea maxima de sare admisă a se adauga la pasta de tomate ambalata la butoaie este de 10%.Articolul 9Proprietăţile organoleptice şi caracteristicile fizico-chimice pe care trebuie să le îndeplinească bulionul şi pasta de tomate sunt redate în anexele nr. 1 şi, respectiv, nr. 2, care fac parte integrantă din prezentele norme.Articolul 10(1)
  Proprietăţile microbiologice, conţinutul de metale grele şi pesticide din bulionul şi pasta de tomate trebuie să se încadreze în limitele stabilite de reglementările sanitare în vigoare.
  (2) Verificarea parametrilor prevăzuţi la alin. (1) şi la art. 9 se efectuează periodic şi se garantează de producător la fiecare livrare.
  Articolul 11Metodele de analiza utilizate pentru verificarea caracteristicilor prevăzute la art. 10 alin. (1) trebuie să corespundă prevederilor următoarelor standarde:1. proprietăţi microbiologice conform SR 8924-95 Conserve alimentare în recipiente închise ermetic. Analiza microbiologica şi STAS 8731-85 Produse de legume şi fructe. Determinarea conţinutului în filamente de mucegai;2. conţinutul de pesticide, conform:a) STAS 12497-86 Produse de legume şi fructe; determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate;b) STAS 12905-90 Produse de legume şi fructe; determinarea reziduurilor de pesticide organofosforice;3. conţinutul de metale grele, conform:
  a) STAS 5954/1-86 Produse de legume şi fructe; mineralizarea probelor în vederea determinării metalelor;b) STAS 7118-79 Determinarea arsenului;c) STAS 5955-86 Determinarea plumbului;d) STAS 7852-80 Determinarea cadmiului;e) STAS 5954/2-77 Determinarea cuprului;f) STAS 7119-91 Determinarea staniului.
  Articolul 12Determinarea conţinutului de substanţa uscata solubila la pasta de tomate cu adaos de sare se face conform calculului prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentele norme.
  Capitolul 3 Ambalare, marcare, depozitare, transportArticolul 13Bulionul şi pasta de tomate se ambaleaza în recipiente de diferite capacităţi, cu posibilităţi de închidere ermetica sau neermetica, confectionate din materiale pentru produse alimentare, avizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.Articolul 14Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produselor, să fie curate, uscate, în stare buna; ambalajele folosite sunt: lăzi din lemn, carton, folie contractibila sau alte ambalaje stabilite prin contract şi care trebuie să corespundă prevederilor din normativele în vigoare pe produs.Articolul 15(1) Marcarea şi etichetarea bulionului şi a pastei de tomate trebuie să se facă cu respectarea reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor şi înscrierea tuturor informaţiilor necesare, astfel încât consumatorul să fie informat corect la momentul achiziţionării produsului.(2) Menţiunile specifice produsului, care trebuie inscriptionate obligatoriu, precum şi restrictionarea unor informaţii care pot induce în eroare consumatorul, sunt următoarele:a) înscrierea cantităţii nete se face în conformitate cu instrucţiunile de metrologie legală în vigoare;b) menţionarea substanţei uscate solubile, exprimată în grade refractometrice la 20°C;c) este interzisă înscrierea pe eticheta a menţiunii "natural".
  Articolul 16Adaosul de sare şi/sau de zahăr, după caz, va fi înscris sub forma procentuală, în mod vizibil, în acelaşi camp vizual cu denumirea sub care se vinde produsul.Articolul 17Marcarea butoaielor din lemn se face prin sablonare pe capac cu vopsea rezistenta la apa sau prin etichetare. Etichetele vor fi confectionate din tabla, placaj sau alt material, se vor aplica pe unul dintre capace şi vor cuprinde toate elementele de identificare prevăzute în reglementările legale în vigoare privind etichetarea produselor alimentare.Articolul 18(1) Depozitarea bulionului şi a pastei de tomate se face în încăperi curate, uscate, ferite de razele solare sau de inghet, la o temperatura de maximum 20°C şi o umiditate relativă a aerului de maximum 75%.
  (2) Butoaiele cu pasta de tomate cu conţinut mic de sare de 2-4% se păstrează în depozite frigorifice, iar butoaiele cu pasta de tomate cu adaos de 8-10% sare se pot depozita în încăperi ferite de razele solare, de ploaie şi de inghet, la temperatura de circa 15°C.
  Articolul 19Transportul trebuie să se facă cu vehicule curate, acoperite, în condiţii care să asigure integritatea ambalajelor şi menţinerea calităţii produselor, precum şi protecţia contra razelor solare sau inghetului.Articolul 20Fiecare transport trebuie să fie însoţit de documentul de certificare a calităţii produsului, întocmit de producător, conform reglementărilor legale în vigoare.
  Capitolul 4
  Dispoziţii finaleArticolul 21Data durabilitatii minimale, respectiv data până la care produsele îşi păstrează caracteristicile specifice în condiţiile de depozitare prevăzute în aceste norme, este stabilită şi garantată de producător.
  Anexa 1
  la norme
         Caracteristici organoleptice ale bulionului şi pastei de tomate

  Denumirea caracteristicii Condiţii de admisibilitate
  Aspectul recipientului: - exterior - interior Aspectul conţinutului Culoare Gust şi miros - curat, ermetic închis, cu capacul nebombat, neruginit, cu eticheta curata, vizibil imprimata cu toate elementele de identificare, lipita simetric în plan pe recipient; la cutia metalică se admit uşoare deformari la corp, dar nu la falt; - butoaiele trebuie să fie curate, sa nu prezinte scurgeri şi miros străin. - curate; capacul şi cutia metalică fără pete negre sau de rugina, exfolieri sau zgarieturi ale peliculei de lac; este admisă o uşoară marmorare datorită sulfurii de staniu. - masa omogenă, densa la pasta de tomate, fin strecurata, fără corpuri străine: seminţe, pielite, frunze; fără semne de alterare, respectiv mucegai sau fermentare. - roşie intensa până la roşie caramizie, uniforma în toată masa produsului. - specifice concentratelor de tomate; fără gust şi miros străin: de afumat, ars, fermentare, mucegai; nu este admis gustul amar sau acru; la pasta de tomate cu sare, este admis gustul sarat, funcţie de cantitatea de sare adăugată.
      Examenul organoleptic se efectuează în conformitate cu prevederile
      SR 1754-94.
  Anexa 2-------la norme--------Caracteristicile fizico-chimice ale bulionului şipastei de tomate
                 
    Denumirea caracteristiciiCondiţii de admisibilitateMetode de analiză
    bulionpastă tomate
    tip 18tip 24tip 28tip 36tip 40
    Substanţa uscată solubilă (exclusiv adaosul de sare), % grade refractometrice, la 20°C, min.1824283640STAS 5856/71
    Aciditate totală, exprimată în acid citric şi raportată la substanţa uscată solubilă, % max.10STAS 5952/79
    Aciditate volatilă, exprimată în acid acetic şi raportată la substanţa uscată solubilă, % max.0,50STAS 5952/71
    Impurităţi minerale insolubile, raportate la substanţa uscată solubilă, % max.0,050STAS 5959/70
    Indice de culoare, exprimat în grade GARDNER, min.1,7  
  Anexa 3-------la norme--------Determinarea conţinutului de substanţa uscata solubilala pasta de tomate cu adaos de sareSubstanţa uscata solubila = S(1) - 1,2(C - 1), în care:S(1) = gradul refractometric, citit la refractometru, cu corecţia de temperatura la 20°C;C = conţinutul total de clorura de sodiu, în procente;1 = conţinutul mediu de clorura de sodiu din concentratul de tomate fără adaos de sare;1,2 = numărul de grade refractometrice corespunzătoare unui procent de clorura de sodiu.-------