Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 749 din 18 iulie 2002pentru aprobarea Programului de colaborare în domeniile învăţământului, ştiinţei, tehnologiei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare pentru anii 2002, 2003 şi 2004, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 29 iulie 2002Data intrării în vigoare 29-07-2002


    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul UNICSe aprobă Programul de colaborare în domeniile învăţământului, ştiinţei, tehnologiei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare pentru anii 2002, 2003 şi 2004, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2002.PRIM-MINISTRU
    ADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul culturii şi cultelor,Razvan Theodorescup. Ministrul tineretului şi sportului,Nicolae Marasescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu
    Deschideți PROGRAM DE COLABORAREîn domeniile învăţământului, ştiinţei, tehnologiei, culturii, mass-media, tineretuluişi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Popularepentru anii 2002, 2003 şi 2004