Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 753 din 18 iulie 2002privind unele măsuri în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 24 iulie 2002Data intrării în vigoare 24-07-2002


    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 2 alin. (2) şi (3) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul UNICÎn funcţie de necesitaţi, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv prin hotărâre a consiliului local, se pot înfiinţa şi servicii publice de gospodărie comunală având ca obiect activităţile de turism, astfel cum acestea sunt prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţionala CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997.PRIM-MINISTRU
    ADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul turismului,Matei-Agathon Dan────────────────