Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 234 din 13 martie 2002pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.295/2001 privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei şi Resurselor din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2002 pentru restructurarea industriei de apărare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 21 martie 2002Data intrării în vigoare 21-03-2002În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul UNICArticolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.295/2001 privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei şi Resurselor din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2002 pentru restructurarea industriei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 2Suma prevăzută la art. 1 se utilizează şi pentru finanţarea activităţilor de transformare în parcuri industriale a agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, în trimestrul I al anului 2002.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  ---------