Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 770 din 5 octombrie 2005pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 871/2002 privind aprobarea Procedurii de întocmire a raportului financiar de către titularul de licenţă din sectorul gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 10 octombrie 2005Data intrării în vigoare 01-01-2006

    Având în vedere dispoziţiile art. 16 şi 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) şi (5) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.Articolul 1Se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 871/2002 privind aprobarea Procedurii de întocmire a raportului financiar de către titularul de licenţă din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 28 octombrie 2002.Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.Preşedintele Autorităţii Naţionale deReglementare în Domeniul Gazelor Naturale,Ştefan CosmeanuBucureşti, 5 octombrie 2005.Nr. 770.-------