Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 martie 2001pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 martie 2001Data intrării în vigoare 28-03-2001În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:- Poziţiile nr. 5 şi 7 de la litera B "Produse din tutun", prevăzute în anexa nr. 1 "Lista cuprinzând taxele speciale de consumaţie (accize)", vor avea următorul cuprins:
           
    Nr. crt.Denumirea produsului sau a grupei de produseU.M.Acciza (echivalent euro/U.M.)
    0123
    "5.Ţigarete1.000 ţigarete2,2 + 30%5)
    7.Tutun destinat fumatului,kg14,00
      din care:    
      - tutun destinat rulării în ţigaretekg7,00"
  PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrulfinanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu -------