Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
REGULAMENT din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 26 octombrie 2006Data intrării în vigoare 26-10-2006
    Formă consolidată valabilă la data 12-09-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-09-2023 până la data de 25-09-2023    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.391 din 4 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 876 din 26 octombrie 2006.
    Notă CTCE Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 4 octombrie 2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 876 din 26 octombrie 2006, la data de 12 Septembrie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 56 din 24 ianuarie 2007; RECTIFICAREA nr. 1.391 din 4 octombrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015; HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016; HOTĂRÂREA nr. 182 din 10 martie 2020; HOTĂRÂREA nr. 424 din 27 mai 2020; HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021; HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023; HOTĂRÂREA nr. 815 din 8 septembrie 2023.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră, precum şi celelalte dispoziţii din prezentul regulament.Articolul 2În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: