Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 26 octombrie 2006Data intrării în vigoare 26-10-2006
    Formă consolidată valabilă la data 12-09-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-09-2023 până la data de 25-09-2023


    Notă CTCE
    Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 1.391 din 4 octombrie 2006, publicate în Monitorul Oficial nr. 876 din 26 octombrie 2006, la data de 12 Septembrie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 56 din 24 ianuarie 2007; RECTIFICAREA nr. 1.391 din 4 octombrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015; HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016; HOTĂRÂREA nr. 182 din 10 martie 2020; HOTĂRÂREA nr. 424 din 27 mai 2020; HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021; HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023; HOTĂRÂREA nr. 815 din 8 septembrie 2023.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 135 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.Articolul 2Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.