Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
REGULAMENT din 25 octombrie 2013de organizare şi funcţionare al Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 6 noiembrie 2013Data intrării în vigoare 06-11-2013
    Formă consolidată valabilă la data 17-08-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 17-08-2023 până la data de 25-09-2023    Aprobat prin ORDINUL nr. 147 din 25 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 6 noiembrie 2013.
    Notă CTCE Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 25 octombrie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 681 din 6 noiembrie 2013, la data de 17 August 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 87 din 9 iulie 2019; ORDINUL nr. 117 din 3 august 2023.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare Centrul, este organizat şi funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.Articolul 2(1) Centrul este unitatea de specialitate subordonată Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, fără personalitate juridică, care exercită competenţe în domeniul reglementării, îndrumării, coordonării şi controlului activităţii de psihologie desfăşurate de către structurile de profil şi personalul specializat din unităţile ministerului.