Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)privind circulaţia pe drumurile publice**)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 3 august 2006Data intrării în vigoare 28-12-2002
    Formă consolidată valabilă la data 13-08-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 13-08-2023 până la data de 25-09-2023


    Notă CTCE
    Forma consolidată a ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 670 din 3 august 2006, la data de 13 August 2023 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.391 din 4 octombrie 2006; LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007; DECIZIA nr. 347 din 3 aprilie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 69 din 28 iunie 2007; DECIZIA nr. 661 din 4 iulie 2007; DECIZIA nr. 742 din 24 iunie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 4 noiembrie 2008; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 18 februarie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010; LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010; ORDONANŢA nr. 5 din 26 ianuarie 2011; LEGEA nr. 161 din 11 iulie 2011; DECIZIA nr. 500 din 15 mai 2012; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014; LEGEA nr. 93 din 11 mai 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016; ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017; LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018; LEGEA nr. 349 din 27 decembrie 2018; LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018; LEGEA nr. 130 din 11 iulie 2019; LEGEA nr. 152 din 24 iulie 2019; ORDONANŢA nr. 11 din 12 august 2019; LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019; LEGEA nr. 252 din 23 decembrie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020; LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020; LEGEA nr. 46 din 3 aprilie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 mai 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 21 mai 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 152 din 31 august 2020; LEGEA nr. 271 din 25 noiembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020; LEGEA nr. 78 din 12 aprilie 2021; LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021; LEGEA nr. 20 din 13 ianuarie 2022; ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022; LEGEA nr. 85 din 12 aprilie 2022; LEGEA nr. 134 din 12 mai 2022; LEGEA nr. 302 din 15 noiembrie 2022; LEGEA nr. 335 din 7 decembrie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 168 din 8 decembrie 2022; LEGEA nr. 383 din 29 decembrie 2022; LEGEA nr. 1 din 3 ianuarie 2023; LEGEA nr. 385 din 30 decembrie 2022; ORDONANŢA nr. 11 din 31 ianuarie 2023; LEGEA nr. 82 din 6 aprilie 2023; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 24 mai 2023; LEGEA nr. 168 din 12 iunie 2023; LEGEA nr. 254 din 21 iulie 2023; ORDONANŢA nr. 29 din 10 august 2023.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    **) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 15 iunie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin:- Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 520/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.NOTA: Forma republicată a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006, se aplică de la data intrării în vigoare a acesteia din urmă, respectiv de la 20 septembrie 2006.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şi răspunderile care revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.(2) Dispoziţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă au ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului.