Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
REGULAMENT din 27 iunie 2008de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 9 iulie 2008Data intrării în vigoare 09-07-2008
    Formă consolidată valabilă la data 03-08-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 03-08-2023 până la data de 25-09-2023    Aprobat prin ORDINUL nr. 2.007 din 27 iunie 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008.
    Notă CTCE Prin HOTĂRÂREA nr. 34 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 28 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.Prin HOTĂRÂREA nr. 12 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administraţiei şi Internelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne. Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei consolidate.
    I. Prevederi generaleArticolul 1Autorizarea funcţionării unităţilor emitente de vouchere de vacanţă, a unităţilor emitente de tichete sociale pentru grădiniţă, a unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, a unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, a unităţilor emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă, a unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, a unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, a unităţilor emitente de vouchere destinate victimelor infracţiunii, precum şi a unităţilor emitente de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, denumite în continuare operatori, se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare comisie, structură interdepartamentală care îşi desfăşoară activitatea la sediul Ministerului Finanţelor.La data de 03-08-2023 Articolul 1, Punctul I. a fost modificat de Punctul 12., Articolul I din ORDINUL nr. 2.256 din 27 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023