Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015Data intrării în vigoare 01-01-2016
  Formă consolidată valabilă la data 14-07-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 14-07-2023 până la data de 19-09-2023


  Notă CTCE
  Forma consolidată a CODULUI FISCAL din 8 septembrie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015, la data de 14 Iulie 2023 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015; LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 martie 2016; ORDINUL nr. 412 din 24 martie 2016; LEGEA nr. 112 din 27 mai 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 28 iunie 2016; LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 31 august 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016; ORDINUL nr. 2.883 din 19 decembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017; LEGEA nr. 2 din 12 ianuarie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017; ORDINUL nr. 350 din 23 februarie 2017; LEGEA nr. 26 din 24 martie 2017; LEGEA nr. 61 din 12 aprilie 2017; LEGEA nr. 107 din 18 mai 2017; LEGEA nr. 136 din 13 iunie 2017; LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017; ORDONANŢA nr. 4 din 20 iulie 2017; ORDONANŢA nr. 25 din 30 august 2017; RECTIFICAREA nr. 25 din 30 august 2017; LEGEA nr. 196 din 29 septembrie 2017; LEGEA nr. 209 din 3 noiembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 31 ianuarie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 8 februarie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018; LEGEA nr. 72 din 22 martie 2018; ORDINUL nr. 1.695 din 28 martie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018; LEGEA nr. 111 din 16 mai 2018; LEGEA nr. 145 din 20 iunie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 12 iulie 2018; LEGEA nr. 198 din 20 iulie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018; LEGEA nr. 285 din 29 noiembrie 2018; LEGEA nr. 175 din 13 iulie 2018; LEGEA nr. 354 din 27 decembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018; LEGEA nr. 13 din 8 ianuarie 2019; RECTIFICAREA nr. 114 din 28 decembrie 2018; LEGEA nr. 30 din 10 ianuarie 2019; ORDINUL nr. 1.719 din 25 februarie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 12 martie 2019; LEGEA nr. 60 din 15 aprilie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 23 mai 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 31 din 14 mai 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 12 iunie 2019; LEGEA nr. 156 din 25 iulie 2019; LEGEA nr. 172 din 7 octombrie 2019; LEGEA nr. 179 din 10 octombrie 2019; LEGEA nr. 185 din 17 octombrie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 30 decembrie 2019; LEGEA nr. 263 din 30 decembrie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020; ORDONANŢA nr. 6 din 28 ianuarie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 18 martie 2020; ORDINUL nr. 1.793 din 24 martie 2020; LEGEA nr. 32 din 31 martie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 9 aprilie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 14 mai 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 mai 2020; LEGEA nr. 68 din 26 mai 2020; LEGEA nr. 104 din 3 iulie 2020; LEGEA nr. 131 din 15 iulie 2020; LEGEA nr. 153 din 24 iulie 2020; LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 22 octombrie 2020; LEGEA nr. 230 din 4 noiembrie 2020; LEGEA nr. 239 din 6 noiembrie 2020; RECTIFICAREA nr. 239 din 6 noiembrie 2020; LEGEA nr. 241 din 6 noiembrie 2020; LEGEA nr. 248 din 13 noiembrie 2020; LEGEA nr. 258 din 19 noiembrie 2020; LEGEA nr. 262 din 20 noiembrie 2020; LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020; ORDINUL nr. 257 din 26 februarie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 24 februarie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 25 martie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 24 iunie 2021; ORDONANŢA nr. 8 din 30 august 2021; LEGEA nr. 286 din 8 decembrie 2021; LEGEA nr. 287 din 8 decembrie 2021; LEGEA nr. 291 din 10 decembrie 2021; LEGEA nr. 301 din 16 decembrie 2021; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021; LEGEA nr. 322 din 29 decembrie 2021; ORDONANŢA nr. 4 din 27 ianuarie 2022; ORDONANŢA nr. 11 din 31 ianuarie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 7 martie 2022; LEGEA nr. 48 din 9 martie 2022; LEGEA nr. 72 din 30 martie 2022; LEGEA nr. 112 din 21 aprilie 2022; LEGEA nr. 135 din 13 mai 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 17 iunie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 87 din 23 iunie 2022; ORDONANŢA nr. 16 din 15 iulie 2022; LEGEA nr. 247 din 20 iulie 2022; LEGEA nr. 266 din 22 iulie 2022; RECTIFICAREA nr. 16 din 15 iulie 2022; ORDONANŢA nr. 37 din 31 august 2022; LEGEA nr. 301 din 15 noiembrie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 168 din 8 decembrie 2022; LEGEA nr. 370 din 20 decembrie 2022; DECIZIA nr. 650 din 15 decembrie 2022; LEGEA nr. 142 din 20 mai 2022; LEGEA nr. 252 din 20 iulie 2022; LEGEA nr. 34 din 11 ianuarie 2023; LEGEA nr. 39 din 12 ianuarie 2023; ORDONANŢA nr. 4 din 27 ianuarie 2022; LEGEA nr. 69 din 29 martie 2023; LEGEA nr. 88 din 11 aprilie 2023; LEGEA nr. 216 din 10 iulie 2023; RECTIFICAREA nr. 216 din 10 iulie 2023.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Reproducem prevederile art. VII - VIII din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 18 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020:Articolul VII(1) Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi neachitate până la încetarea, potrivit alin. (4), a măsurilor prevăzute de prezentul articol nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (1) nu sunt considerate obligaţii fiscale restante.(3) Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti se aplică, prin efectul legii, de către instituţiile de credit sau terţii popriţi, fără alte formalităţi din partea organelor fiscale.(4) Măsurile fiscale prevăzute la alin. (1)-(3) încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă.Articolul VIII(1) Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plăţile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020. (2) Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 16 alin. (5) din Codul fiscal, prevederile alin. (1) se aplică pentru plăţile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum şi pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal modificat care începe în anul 2020 şi sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Titlul I Dispoziţii generale