Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.063 din 26 aprilie 2023pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 28 aprilie 2023Data intrării în vigoare 28-04-2023


    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 39/ALA din 24.04.2023 privind Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională şi Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 331/2023*) pentru aprobarea Listei categoriilor de proiecte prioritare care beneficiază de alocări financiare în anul 2023 din sumele rezultate în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările ulterioare,*) Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 331/2023 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1061 din 14 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Analiza, aprobarea, implementarea şi monitorizarea cererilor de finanţare depuse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se vor realiza potrivit prevederilor acestuia.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
    Tánczos Barna
    Bucureşti, 26 aprilie 2023.Nr. 1.063.ANEXĂ Deschideți GHID DE FINANȚAREa Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusuluiîn reţeaua naţională