Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 122 din 4 mai 2006privind azilul în România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 18 mai 2006Data intrării în vigoare 16-08-2006
    Formă consolidată valabilă la data 18-05-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-05-2023 până la data de 25-09-2023


    Notă CTCE Conform art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele "Autoritatea pentru Străini" şi "Oficiul Naţional pentru Refugiaţi" se înlocuiesc, în mod corespunzător, cu sintagma "Oficiul Român pentru Imigrări".Prin acelaşi act normativ se înfiinţează Oficiul Român pentru Imigrări, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, care se desfiinţează.Oficiul Român pentru Imigrări preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă în domeniul eliberării documentului care atestă dreptul la muncă al străinilor.Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administraţiei şi Internelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.Prin HOTĂRÂREA nr. 24 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 20 ianuarie 2020 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei și Cercetării.Prin HOTĂRÂREA nr. 23 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 6 ianuarie 2022 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale.Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei consolidate.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1