Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
COD DEONTOLOGIC din 24 noiembrie 2018al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 22 februarie 2019Data intrării în vigoare 22-02-2019
    Formă consolidată valabilă la data 11-05-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 11-05-2023 până la data de 25-09-2023    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1 din 24 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 22 februarie 2019.
    Notă CTCE Forma consolidată a CODULUI DEONTOLOGIC din 24 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 143 din 22 februarie 2019, la data de 11 Mai 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 4 din 8 aprilie 2023.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    INTRODUCEREPractica profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (denumit în continuare psiholog) presupune o pregătire de specialitate riguroasă şi continuă, o bună înţelegere a societăţii şi a rolului social cu care psihologul este învestit, aderarea la principiile şi valorile fundamentale ale profesiei, capacitatea de a acţiona eficient şi responsabil în beneficiul persoanelor şi al societăţii în ansamblu. Colegiul Psihologilor din România (denumit în continuare Colegiu) îşi asumă responsabilitatea legală şi morală de a asigura un cadru organizatoric şi normativ coerent pentru practica psihologiei la un înalt nivel de profesionalism. Împreună cu alte documente ce stabilesc criteriile, regulile şi standardele profesionale (standarde de calitate, standarde de formare, standarde de competenţă, ghiduri de bune practici etc.), în acord cu normele instituite la nivelul comunităţii internaţionale a psihologilor, prezentul cod deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (denumit în continuare Cod) orientează conduita psihologului şi în acelaşi timp este un instrument de evaluare a calităţii comportamentului profesional. Codul serveşte, de asemenea, ca sursă de informare a publicului asupra aşteptărilor pe care le poate avea atunci când intră în contact cu un psiholog aflat într-un rol profesional. Eforturile Colegiului Psihologilor din România de a asigura beneficiarii serviciilor psihologice şi societatea referitor la practica etică a profesiei nu se limitează la afirmarea şi promovarea prin Cod a principiilor, valorilor şi standardelor etice. Codul oferă reperele fundamentale pentru un ansamblu de demersuri care urmăresc: a) creşterea nivelului de conştientizare a importanţei deciziilor etice în protejarea beneficiarilor; b) promovarea deschiderii şi transparenţei în abordarea problemelor şi dilemelor etice; c) încurajarea integrării practicilor de consultare, intervizare sau supervizare în procedurile interne ale furnizorilor de servicii psihologice pentru cazurile care ridică probleme etice deosebite;