Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
HOTĂRÂRE nr. 1 din 24 noiembrie 2018pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 22 februarie 2019Data intrării în vigoare 22-02-2019
    Formă consolidată valabilă la data 11-05-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 11-05-2023 până la data de 25-09-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 1 din 24 noiembrie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 143 din 22 februarie 2019, la data de 11 Mai 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 4 din 8 aprilie 2023.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul dispoziţiilor art. 27 lit. a) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,Convenţia naţională a Colegiului Psihologilor din România h o t ă r ă ş t e:Articolul 1Se aprobă Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 1 la Hotărârea Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4CN/2013 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi a Codului de procedură disciplinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 20 noiembrie 2013, se abrogă. Articolul 3