Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
COD DE PROCEDURĂ DISCIPLINARĂ din 24 noiembrie 2018
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 22 februarie 2019Data intrării în vigoare 22-02-2019
    Formă consolidată valabilă la data 11-05-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 11-05-2023 până la data de 25-09-2023    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 2 din 24 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 22 februarie 2019.
    Notă CTCE Forma consolidată a CODULUI DE PROCEDURĂ DISCIPLINARĂ din 24 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 144 din 22 februarie 2019, la data de 11 Mai 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 3 din 8 aprilie 2023.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Psihologul cu drept de liberă practică, denumit în continuare psiholog, îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor legale, a Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi a deciziilor obligatorii adoptate de forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiu.Articolul 2(1) Nerespectarea prevederilor art. 1 atrage răspunderea disciplinară a psihologului.