Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
REGULAMENT din 24 noiembrie 2018de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 14 februarie 2019Data intrării în vigoare 14-02-2019
    Formă consolidată valabilă la data 10-05-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 10-05-2023 până la data de 25-09-2023    Aprobat prin Hotărârea nr. 4 din 24 noiembrie 2018, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 116 din 14 februarie 2019.
    Notă CTCE Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 24 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 116 din 14 februarie 2019, la data de 10 Mai 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1 din 8 aprilie 2023.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare internă (ROFI) al Colegiului Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiu, stabileşte şi detaliază procedurile de organizare şi funcţionare ale forurilor de conducere ale Colegiului, precum şi ale forurilor de conducere ale filialelor teritoriale ale Colegiului, în exercitarea atribuţiilor stabilite prin Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.(2) Secretariatul Colegiului este format din secretariatul Comitetului director, aflat în subordinea Comitetului director, şi din structura de suport administrativ a Colegiului, aflată în subordinea preşedintelui Colegiului. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acestora vor fi reglementate prin regulamentul de ordine interioară, denumit în continuare ROI, care va fi elaborat de către Comitetul director în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ROFI şi supus aprobării Consiliului Colegiului.La data de 10-05-2023 Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 8 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 10 mai 2023