Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDIN nr. 1.079 din 24 iunie 2014pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 29 iulie 2014Data intrării în vigoare 01-01-2015
    Formă consolidată valabilă la data 28-05-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-05-2023 până la data de 25-09-2023


    Notă CTCE
    Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.079 din 24 iunie 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 560 din 29 iulie 2014, la data de 28 Mai 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.280 din 28 august 2014; RECTIFICAREA nr. 1.079 din 24 iunie 2014; ORDINUL nr. 920 din 10 august 2015; ORDINUL nr. 994 din 27 aprilie 2023.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere prevederile art. 12 lit. g), i), l) şi s) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6-25, 29-34, 36 şi 38 din Hotărârea Guvernului nr. 245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, ale art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic,în conformitate cu prevederile art. 7 lit. e), h) şi m), ale art. 45 alin. (2), ale art. 50, ale art. 51, ale art. 51^1 alin. (5) şi ale art. 51^11 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (1) pct. 6 şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezentul ordin se aplică ambarcaţiunilor de agrement care urmează a fi sau sunt înmatriculate ori înscrise în România, indiferent de tip şi de modul de propulsie, incluzând şi motovehiculele nautice.(2) Prezentul ordin stabileşte:a) procedura privind acordarea dreptului de arborare a pavilionului român şi retragerea acestui drept, înmatricularea şi radierea ambarcaţiunilor de agrement, înscrierea şi scoaterea din evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement, evidenţa ambarcaţiunilor de agrement construite în regie proprie, transcrierea drepturilor reale şi a sarcinilor asupra ambarcaţiunilor de agrement;