Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
NORME METODOLOGICE din 18 aprilie 2003 (*republicate*)pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 25 aprilie 2005Data intrării în vigoare 25-04-2005
  Formă consolidată valabilă la data 24-04-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 24-04-2023 până la data de 25-09-2023

  Atenție, se afișează forma republicată a NORME METODOLOGICE din 18 aprilie 2003(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.348 din 25-04-2005
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 479 din 18 aprilie 2003 (Rep. 1), din Monitorul Oficial nr. 348 din 25 aprilie 2005.
  Notă CTCE Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE din 18 aprilie 2003 (Rep. 1), din Monitorul Oficial nr. 348 din 25 aprilie 2005, la data de 24 Aprilie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006; ORDONANŢA nr. 47 din 28 august 2007; LEGEA nr. 264 din 7 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 73 din 5 februarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 804 din 8 noiembrie 2017; HOTĂRÂREA nr. 355 din 20 aprilie 2023.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  *) Republicate în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 2.398/2004 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005.
  Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 12 mai 2003.
  Notă CTCE Conform art. II din LEGEA nr. 264 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008, Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 25 aprilie 2005, se modifică în mod corespunzător.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1