Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 27 februarie 2022privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 27 februarie 2022Data intrării în vigoare 27-02-2022
    Formă consolidată valabilă la data 13-04-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 13-04-2023 până la data de 25-09-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 15 din 27 februarie 2022, publicate în Monitorul Oficial nr. 193 din 27 februarie 2022, la data de 13 Aprilie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 7 martie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 23 martie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 29 iunie 2022; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 12 aprilie 2023.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere situaţia generată de agresiunea militară rusă din Ucraina, la nivelul Guvernului s-a constituit un task force având ca principale responsabilităţi monitorizarea situaţiei şi coordonarea măsurilor la nivelul structurilor guvernamentale pentru asigurarea funcţionării tuturor serviciilor publice.Luând în considerare că în cadrul reuniunilor acestui task force, organizate la data de 26, respectiv 27 februarie 2022, au fost analizate situaţia din Ucraina şi implicaţiile acesteia pentru interesele României, atât în planul securităţii, cât şi politic şi umanitar, şi s-a stabilit să fie întreprinse, în continuare, demersuri în vederea asigurării de sprijin şi asistenţă umanitară pentru anumite categorii de cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din Ucraina,având în vedere necesitatea asigurării unor condiţii adecvate pentru cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul taberelor temporare de cazare şi asistenţă umanitară sau în alte locaţii de cazare stabilite de comitetele judeţene/al Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă,luând în considerare evoluţia situaţiei din Ucraina care este într-o continuă dinamică, iar România, în deplină coordonare cu partenerii săi internaţionali, va urmări adoptarea şi implementarea celor mai bune variante de răspuns la provocările politice, de securitate şi umanitare generate de această criză umanitară,având în vedere faptul că în cadrul reuniunilor task force-ului s-a concluzionat că se impun completări de urgenţă ale cadrului normativ referitor la atribuţiile şi competenţele Ministerului Afacerilor Interne pentru completarea capacităţilor de răspuns la situaţiile din teren, astfel încât statul român să poată oferi în mod eficient asistenţă pentru cetăţenii străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din Ucraina,având în vedere necesitatea unei reglementări uniforme care să instituie norme clare referitoare la asigurarea finanţării acţiunilor de gestionare a crizelor şi de reacţie rapidă, pentru acordarea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară cetăţenilor străini şi apatrizi aflaţi în situaţii de risc imediat, ipostaze în care dreptul la viaţă este pus în pericol, inclusiv în perioada imediat următoare,apreciind că reglementarea acestei situaţii este posibilă doar pe calea unei intervenţii normative urgente,întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voinţa Guvernului, care pune în pericol interesul public şi a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă.Deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită protecţie internaţională potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare, denumită în continuare Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului, beneficiază, pe perioada staţionării temporare în cadrul taberelor temporare de cazare şi asistenţă umanitară, de următoarele:La data de 13-04-2023 Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 12 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 aprilie 2023