Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDIN nr. 2.261 din 23 august 2022pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 24 august 2022Data intrării în vigoare 24-08-2022
  Formă consolidată valabilă la data 04-04-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 04-04-2023 până la data de 25-09-2023


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 2.261 din 23 august 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 832 din 24 august 2022, la data de 04 Aprilie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 864 din 30 martie 2023.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 61/ALA din 10.08.2022 a Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Tánczos Barna