Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
STATUT din 10 august 2016al elevului
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 23 august 2016Data intrării în vigoare 22-09-2016
    Formă consolidată valabilă la data 22-03-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-03-2023 până la data de 25-09-2023    Aprobat prin ORDINUL nr. 4742 din 10 august 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 645 din 23 august 2016.
    Notă CTCE Forma consolidată a STATUTULUI din 10 august 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 645 din 23 august 2016, la data de 22 Martie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 3.797 din 8 martie 2023.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1 Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezentul statut reglementează drepturile şi îndatoririle elevilor, în calitate de beneficiari primari ai educaţiei, înscrişi în unităţile de învăţământ de stat, particular şi confesional din România.La data de 22-03-2023 Alineatul (1) din Articolul 1 , Sectiunea 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.797 din 8 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 22 martie 2023(2) Statul asigură cetăţenilor României şi cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare.