Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDIN nr. 4.742 din 10 august 2016pentru aprobarea Statutului elevului
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 23 august 2016Data intrării în vigoare 22-09-2016
    Formă consolidată valabilă la data 22-03-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-03-2023 până la data de 25-09-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 4.742 din 10 august 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 645 din 23 august 2016, la data de 22 Martie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 3.797 din 8 martie 2023.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Statutul elevului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prezentul ordin.Articolul 3