Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 116 din 7 februarie 2023pentru aprobarea Instrucţiunilor privind utilizarea instrumentelor informatice pentru extragerea automată a propunerilor de subiecte de către membrii comisiei de concurs la etapa de selecţie a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 14 februarie 2023Data intrării în vigoare 14-02-2023


  Având în vedere:– prevederile art. 619 alin. (1), (2), alin. (4) lit. b) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 85 şi 86 din anexa nr. 9 la aceeaşi ordonanţă de urgenţă;– prevederile art. VII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;– 
  Referatul de aprobare nr. 724/2023 a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru aprobarea Instrucţiunilor privind utilizarea instrumentelor informatice pentru extragerea automată a propunerilor de subiecte de către membrii comisiei de concurs la etapa de selecţie a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante,
  în temeiul art. 400 alin. (2) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 86 alin. (5) din anexa nr. 9 la aceeaşi ordonanţă de urgenţă, precum şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 785/2022 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind utilizarea instrumentelor informatice pentru extragerea automată a propunerilor de subiecte de către membrii comisiei de concurs la etapa de selecţie a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
  Vasile-Felix Cozma
  Bucureşti, 7 februarie 2023.Nr. 116.ANEXĂ Deschideți INSTRUCȚIUNIprivind utilizarea instrumentelor informatice pentru extragerea automată a propunerilor de subiecte de către membrii comisiei de concurs la etapa de selecţie a proiectului-pilotal concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante