Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.138 din 25 ianuarie 2023privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 8 februarie 2023Data intrării în vigoare 08-02-2023


  În baza prevederilor art. 77 alin. (5) şi ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Referatul de aprobare nr. 16 din 4.01.2022,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1(1) Se aprobă organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor naţionale şi cu scopul de a optimiza rezultatele obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.(2) Simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a se organizează pentru elevii claselor a VIII-a.(3) La simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat participă elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă.Articolul 2Se aprobă Calendarul simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi al simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, prevăzut în anexa nr. 1.Articolul 3(1) Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2022-2023 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă) şi matematică.(2) Lista conţinuturilor pentru simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2022-2023 este cea prevăzută în anexa nr. 2.Articolul 4(1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 2022-2023 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie. (2) Lista conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 2022-2023 este cea prevăzută în anexa nr. 3.
  Articolul 5Desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, se realizează în baza unei proceduri care va fi comunicată inspectoratelor şcolare.Articolul 6(1) Rezultatele obţinute de elevi la simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.(2) Notele obţinute la simulările naţionale nu se trec în catalog. Prin excepţie, la solicitarea scrisă a elevului, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog.Articolul 7Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul - Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.
  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei,
  Ligia Deca
  Bucureşti, 25 ianuarie 2023.Nr. 3.138.Anexa nr. 1
  CALENDARULsimulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi al simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023a) Simulare evaluare naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a
  20 martie 2023Limba şi literatura română - probă scrisă
  21 martie 2023Matematică - probă scrisă
  22 martie 2023Limba şi literatura maternă - probă scrisă
  29 martie 2023Comunicarea rezultatelor
  b) Simulare probe scrise ale examenului naţional de bacalaureat
  27 martie 2023Proba E) a) - probă scrisă - Limba şi literatura română
  28 martie 2023Proba E) c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului
  29 martie 2023Proba E) d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului şi specializării
  30 martie 2023Proba E) b) - probă scrisă - Limba şi literatura maternă
  6 aprilie 2023Comunicarea rezultatelor
  Anexa nr. 2LISTAconţinuturilor pentru simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2022-2023

  DISCIPLINACONȚINUTURI
  LIMBA ŞI LITERATURAROMÂNĂPentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţi clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022 - 2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.730/2022, din care sunt exceptate următoarele conţinuturi:Domeniul de conţinut: Elemente de construcţie a comunicării• construcţii impersonale; construcţii incidente;• realizări proporţionale ale unor funcţii sintactice: circumstanţiala de loc, de timp. de mod, cauzala, finala.Domeniul de conținut: Elemente de interculturalitate• despre limba și cultura ţărilor din vecinătatea României; limba română în Europa; comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă româna de pretutindeni; contacte culturale.
  LIMBA ŞI LITERATURAROMÂNĂ pentru, şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiarăPentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022 - 2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.730/2022, din care sunt exceptate următoarele conţinuturi:Domeniul de conţinut: Elemente de construcţie a comunicării• exprimarea coordonatelor acţiunii - locuţiunea adverbială;• exprimarea emoţiilor şi a sunetelor din natură - aplicativ: interjecţia pradicativă,
  MATEMATICAPentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022 - 2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.730/2022, din care sunt exceptate următoarele conţinuturi:
  Domeniul de conţinut: AlgebrăSubdomeniul: Ecuaţii. Inecuaţii. Sisteme de ecuaţii• Ecuaţii de forma ax^2 + bx 4 + c = 0, unde a, b, c apartin R Subdomeniul: Funcţii• Reprezentarea şi interpretarea unor dependenţe funcţionale prin tabele, diagrame şi grafice• Funcţii definire pe mulţimi finite, exprimate cu ajutorul unor diagrame, tabele, formule; graficul unei funcț ii, reprezentarea geomeirică a graficului unor funcţii numerice• Funcţii de forma f :D → R, f(x) = ax + b, unde a şi b sunt numere reale şi D este o mulţime finită de numere reale sau un interval nedegenerat; interpretare geometrică; lecturi graficeDomeniul de conţinut: Geometrie Subdomeniul: Corpuri geometrice• Perpendicularitate: plane perpendiculare; unghi diedru, unghi plan corespunzător diedrului; unghiul a două plane; teorema celor trei perpendiculare• Arii şi volume ale unor corpuri geometrice: piramidă regulată (cu baza triunghi echilateral, pătrat sau hexagon regulat), prismă dreaptă (cu baza triunghi echilateral, pătrat sau hexagon regulat), paralelipiped dreptunghic, cub, cilindru circular drept, con circular drept trunchi de piramidă regulată, trunchi de con circular drept• Sfera: arie, volum
  LIMBA Șl LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂPentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2022 - 2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.730/2022.
  LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂPentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022 - 2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.730/2022.
  LIMBA ȘI LITERATURA RROMANI MATERNĂPentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIIl-a, în anul şcolar 2022 - 2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.730/2022,
  LIMBA ȘI LITERATURA SÂRBA MATERNĂPentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIIl-a, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.730/2022.
  LIMBA ȘI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂPentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.730/2022.
  LIMBA Șl LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂPentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022 - 2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.730/2022.
  LIMBA ȘI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂPentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022 - 2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.730/2022.
  LIMBA ȘI LITERATURA CROATĂ MATERNĂPentru simularea probelor Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022 - 2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.730/2022.
  Anexa nr. 3LISTAconţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 2022-2023
  DISCIPLINACONȚINUTURI
  LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacaIaureat, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației naţionale nr. 4.923/2013,
  MATEMATICĂ programa M_mate_info
  Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014, cu modificările şi completările ulterioare, din care sunt exceptate următoarele conţinuturi:• capitolul Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ (Q, R, C, Z_p, p prim)• capitolul Aplicaţii ale integralei definite
  MATEMATICĂ programa M_șt-natPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014, cu modificările şi completările ulterioare, din care sunt exceptate următoarele conţinuturi:• capitolul Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ (Q, R, C, Z_p, p prim)• capitolul Aplicaţii ale integralei definite
  MATEMATICĂ programa M_tehnologicPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014, cu modificările şi completările ulterioare, din care sunt exceptate următoarele conţinuturi:• capitolul Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ (Q, R, C, Z_p, p prim)• capitolul Aplicaţii ale integralei definite
  MATEMATICĂprograma M_pedagogicPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014, cu modificările şi completările ulterioare, din care sunt exceptate următoarele conţinuturi:• din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare:- Sisteme de ecuaţii liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar;- Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare;- Aplicaţii: ecuaţia unei drepte determinate de două puncte distincte, aria unui triunghi şi caracterizarea coliniarităţii a trei puncte în plan
  ISTORIEPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010, din care sunt exceptate următoarele conţinuturi:C. STATUL ȘI POLITICA3, România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste.D. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE1. Spaţiul românesc între diplomaţie şi conllict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii.2. România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX.3. România în perioada „Războiului rece”.
  LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010,
  LIMBA ȘI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 2022-2023. este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014, eu modificările şi completările ulterioare.
  LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, esle valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010.
  LIMBA ȘI LITERATURA CROATĂ MATERNĂPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă, programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010.
  LIMBA ȘI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010,
  LIMBA ȘI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă, programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013.
  LIMBA ȘI LITERATURAUCRAINEANĂMATERNĂPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010.
  LIMBA ȘI LITERATURA TURCĂ MATERNĂPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010.
  BIOLOGIE VEGETALĂ ȘI ANIMALĂPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrilui educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010.
  ANATOMIE ȘI FIZTOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ȘI ECOLOGIE UMANĂPentru, simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010, din care sunt exceptate următoarele conţinuturi:1.2 Genetică umană -Genomul uman;-Mutageneza şi teratogeneza;-Domenii de aplicabilitate şi consideraţii bioetice în genetica umană.2. Ecologie umană-CaracteristiciIe ecosistemelor antropizate şi modalităţi de investigare -Impactul antropic asupra ecosisteme lor naturale
  FIZICĂPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012.
  CHIMIE
  Pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale și cercetării științifice nr. 5.070/2016.
  INFORMATICĂPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010.
  GEOGRAFIEPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010, din care sunt exceptate următoarele conţinuturi:B. ROMÂNIA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ1. Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene2. Caracteristici geografice, politic şi economice actuale ale Uniunii Europene3. Statele Uniunii Europene:- privire generală şi sintetică;- Franţa, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria.4. România ca parte a Uniunii Europene:- oportunităţi geografice ale României cu semnificaţie pentru Uniunea Europeană;- România şi ţările Uniunii Europene - interdependenţe geografice, economice şi culturale.5. Problema energiei în Uniunea Europeană şi în RomâniaC. EUROPA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ1. Problemele fundamentale ale lumii contemporane,2. Rolul Europei în construirea lumii contemporane,3. Uniunea Europeană şi ansamblurile economice şi geopolitice ale lumii contemporane.4. Mondializare, internaţionalizare şi globalizare din perspectivă europeană.
  5. Europa, Uniunea Europeană şi România în procesul de evoluţie a lumii contemporane în următoarele decenii.
  LOGICĂ,ARGUMENTARE ȘI COMUNICAREPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012.
  PSIHOLOGIEPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010.
  SOCIOLOGIEPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bucalaureat, în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010.
  ECONOMIEPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, esle valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012.
  FILOSOFIEPentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat. în anul şcolar 2022-2023, este valabilă programa aprobată, prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010, din care sunt exceptate următoarele conţinuturi:3. Politica:• Drepturile omului;4. Cunoaşterea5. Filosofia
  ------