Structură Act


Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017Data intrării în vigoare 01-07-2017
  Formă consolidată valabilă la data 03-02-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 03-02-2023 până la data de 31-05-2023


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017, la data de 03 Februarie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017; LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018; LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018; LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018; RECTIFICAREA nr. 79 din 28 martie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 16 mai 2018; LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018; LEGEA nr. 287 din 29 noiembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018; LEGEA nr. 50 din 15 martie 2019; LEGEA nr. 61 din 15 aprilie 2019; LEGEA nr. 105 din 17 mai 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 31 din 14 mai 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 3 iulie 2019; LEGEA nr. 131 din 11 iulie 2019; LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 4 februarie 2020; LEGEA nr. 42 din 3 aprilie 2020; LEGEA nr. 51 din 27 aprilie 2020; LEGEA nr. 64 din 21 mai 2020; DECIZIA nr. 221 din 2 iunie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 9 iulie 2020; LEGEA nr. 141 din 21 iulie 2020; LEGEA nr. 156 din 24 iulie 2020; LEGEA nr. 157 din 24 iulie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 135 din 14 august 2020; LEGEA nr. 229 din 4 noiembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020; LEGEA nr. 206 din 18 septembrie 2020; DECIZIA nr. 413 din 10 iunie 2021; LEGEA nr. 220 din 26 iulie 2021; LEGEA nr. 288 din 9 decembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 17 decembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 14 aprilie 2022; DECIZIA nr. 294 din 17 mai 2022; LEGEA nr. 287 din 31 octombrie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 152 din 11 noiembrie 2022; LEGEA nr. 328 din 28 noiembrie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 168 din 8 decembrie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 172 din 8 decembrie 2022; LEGEA nr. 366 din 19 decembrie 2022; LEGEA nr. 378 din 27 decembrie 2022; LEGEA nr. 10 din 4 ianuarie 2023; ORDONANŢA nr. 19 din 31 ianuarie 2023.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Conform alin. (1) al art. 16 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2019, în cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează:a) „Ministerul Economiei“, „Ministerul Energiei“, „Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat“, „Ministerul Turismului“ cu „Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri“;b) „Ministerul Transporturilor“ şi „Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale“ cu „Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor“;c) „Ministerul Mediului“, „Ministerul Apelor şi Pădurilor“ cu „Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor“;d) „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice“ şi „Institutul Naţional de Administraţie“ cu „Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei“;e) „Ministerul Educaţiei Naţionale“, „Ministerul Cercetării şi Inovării“ cu „Ministerul Educaţiei şi Cercetării“;f) „Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale“ cu „Ministerul Culturii“;g) „Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale“ cu „Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale“;h) „Ministerul pentru Românii de Pretutindeni“ cu „Departamentul pentru Românii de Pretutindeni“ sau, după caz, cu „Departamentul pentru relaţia cu Republica Moldova“;i) „Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul“ cu „Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul“;j) de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Politici şi Evaluare, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum urmează: sintagma „Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei“ cu sintagma „Centrul Naţional de Politici şi Evaluare“ şi sintagma „Centrul Naţional pentru Evaluare şi Examinare“ cu sintagma „Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie“.
  Înlocuirea denumirilor și sintagmelor s-a realizat direct în textul formei consolidate.

  Art. II și III din LEGEA nr. 206 din 18 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020, prevăd: