Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.02.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 212 din 12 iulie 2022privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 14 iulie 2022Data intrării în vigoare 29-07-2022
  Formă consolidată valabilă la data 22-01-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-01-2023 până la data de 01-02-2023


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 212 din 12 iulie 2022, publicate în Monitorul Oficial nr. 708 din 14 iulie 2022, la data de 22 Ianuarie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA nr. 6 din 18 ianuarie 2023.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Reducerea riscului seismic al clădirilor constituie o acţiune complexă, de interes naţional, în contextul atenuării efectelor unui potenţial dezastru provocat de cutremure şi se realizează prin luarea unor măsuri de intervenţie la clădirile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice.(2) Stabilirea riscului seismic pentru o anumită clădire se face prin încadrarea acesteia în una dintre următoarele patru clase de risc:a) clasa de risc seismic RsI, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbuşire, totală sau parţială, la acţiunea cutremurului de proiectare corespunzător stării-limită ultime;b) clasa de risc seismic RsII, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acţiunea cutremurului de proiectare corespunzător stării-limită ultime, care pune în pericol siguranţa utilizatorilor, dar la care prăbuşirea totală sau parţială este puţin probabilă;c)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!