Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.02.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 4 ianuarie 2018de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 9 martie 2018Data intrării în vigoare 01-04-2018
  Formă consolidată valabilă la data 01-02-2023  Aprobată prin ORDINUL nr. 11 din 4 ianuarie 2018, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 216 din 9 martie 2018.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a PROCEDURII din 4 ianuarie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 216 din 9 martie 2018, la data de 01 Februarie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.073 din 28 decembrie 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Articolul 1(1) Procedura de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă a fost elaborată în vederea asigurării ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 58 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, şi ale art. 8^1 din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Procedura prevăzută la alin. (1), denumită în continuare procedura, reglementează realizarea de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti a serviciilor de profilare şi încadrare în nivelurile de ocupabilitate prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. b) din lege, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în evidenţa acestor agenţii.Capitolul I Dispoziţii generale

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!