Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.02.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 11 din 4 ianuarie 2018pentru aprobarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 9 martie 2018Data intrării în vigoare 01-04-2018
  Formă consolidată valabilă la data 01-02-2023


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 11 din 4 ianuarie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 216 din 9 martie 2018, la data de 01 Februarie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.073 din 28 decembrie 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile art. 58 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8^1 din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite următorul ordin:
  Articolul 1Se aprobă Procedura de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Procedura prevăzută la art. 1 se aplică de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare publicării.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!