Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.02.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 166 din 8 decembrie 2022privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1179 din 8 decembrie 2022Data intrării în vigoare 08-12-2022
  Formă consolidată valabilă la data 15-01-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15-01-2023 până la data de 01-02-2023


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 166 din 8 decembrie 2022, publicate în Monitorul Oficial nr. 1179 din 8 decembrie 2022, la data de 15 Ianuarie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA nr. 3 din 11 ianuarie 2023.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere evoluţia preţului la energie pentru consumurile energetice destinate populaţiei şi gospodăriilor individuale, prin care au fost înregistrate creşteri ale preţului final la consumator pentru energia electrică de peste 600%, precum şi pentru gazele naturale de peste 535%, iar pentru compensarea acestor creşteri au fost întreprinse măsuri la nivel naţional de plafonare a preţurilor la 0,68 lei/kwh pentru consumurile energetice ale populaţiei/familiilor,
  ţinând cont că pentru energia termică livrată populaţiei în sistem centralizat unde este racordată cea mai mare parte a consumatorilor din localităţile urbane s-au înregistrat de asemenea creşteri ale preţurilor care afectează condiţiile de trai ale gospodăriilor, iar pentru populaţia considerată vulnerabilă nivelul valoric al unei Gcal a ajuns în jurul valorii de peste 400 lei Gcal, în condiţiile în care autorităţile publice locale alocă subvenţii pentru livrarea de energie termică destinată populaţiei,luând în considerare că bugetul unei gospodării cu un venit mediu lunar pe membru de familie de 2.000 lei/membru/lună se alocă într-un procent de peste 30% pentru achitarea consumurilor energetice livrate populaţiei de furnizorii de energie electrică, furnizorii de gaze naturale, furnizorii de energie termică şi alte forme de energie necesare pentru locuire, fiind necesară astfel sprijinirea acestor categorii de persoane pentru asigurarea unor condiţii de viaţă civilizate,ca urmare a creşterii preţurilor la energie au fost înregistrate creşteri semnificative ale preţurilor bunurilor de consum, iar drept consecinţă alocările de buget ale familiilor pentru asigurarea hranei au crescut cu un procent de peste 50%, iar în aceste condiţii majoritatea familiilor şi persoanelor se confruntă cu serioase probleme de asigurare a subzistenţei şi a asigurării condiţiilor de viaţă,deoarece sunt considerate vulnerabile categoriile de persoane şi familii care au un venit pe membru de familie sub 2.000 lei, la care se adaugă şi condiţiile de vârstă corelate cu capacitatea de muncă, fiind îndeplinite astfel toate condiţiile de vulnerabilitate pentru ca o persoană/familie în situaţie de risc de sărăcie să beneficieze de sprijin din fonduri publice pentru a compensa preţurile la energie,luând în considerare că la nivelul Comisiei Europene s-a luat iniţiativa de a sprijini populaţia vulnerabilă pentru a compensa preţul la energie, dar şi pentru a sprijini mediul de afaceri cu granturi pentru capital de lucru în vederea compensării cheltuielilor cu utilităţile, iar aceste categorii de măsuri urmează a fi aprobate odată cu aprobarea Regulamentului de modificare a Mecanismului de redresare şi rezilienţă până la sfârşitul anul 2023, în acest context s-a stabilit că din politica de coeziune pot fi utilizaţi maximum 10% din fondurile alocate pentru perioada de programare 2014-2020. Astfel, pentru aceste categorii de măsuri, pentru România bugetul disponibil este de maximum 2,4 mld euro.În considerarea faptului că în lipsa sprijinului acordat conform prezentei ordonanţe de urgenţă există riscul de sărăcire extremă a categoriilor de persoane vizate, aflate deja într-o stare de vulnerabilitate, determinând în principal o scădere a standardului de viaţă şi în special a puterii de cumpărare a persoanelor celor mai vulnerabile, care nu îşi mai pot asigura astfel serviciile energetice,având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc măsurile pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2023 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru a compensa preţul la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!