Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.02.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.237 din 21 decembrie 2022privind aprobarea modelului de card de energie şi a modelului de certificat de validare a datoriei faţă de asociaţia de proprietari/locatari
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1243 din 22 decembrie 2022Data intrării în vigoare 22-12-2022


  Luând în considerare Referatul de aprobare al Direcţiei implementare POAD nr. 151.309 din 14.12.2022,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (13) şi art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, şi ale art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul investiţiilor şi proiectelor europene emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă modelul de card de energie care cuprinde elementele de identificare ale emitentului, datele de identificare ale beneficiarului şi elementele de siguranţă, prevăzut în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă modelul de certificat de validare a datoriei faţă de asociaţia de proprietari/locatari, prevăzut în anexa nr. 2.Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloş
  Bucureşti, 21 decembrie 2022.Nr. 3.237.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!