Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ nr. 2 din 21 ianuarie 2000privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 25 ianuarie 2000Data intrării în vigoare 25-01-2000
  Formă consolidată valabilă la data 05-12-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-12-2022 până la data de 25-09-2023


  Notă CTCE
  Forma consolidată a ORDONANŢEI nr. 2 din 21 ianuarie 2000, publicate în Monitorul Oficial nr. 26 din 25 ianuarie 2000, la data de 05 Decembrie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 37 din 13 martie 2009; LEGEA nr. 178 din 13 mai 2009; ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010; LEGEA nr. 208 din 11 noiembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 27 septembrie 2018; DECIZIA nr. 356 din 26 mai 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Conform art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 se infiinţează Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti prin reorganizarea Ministerului Justiţiei.Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.
  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. M pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Activitatea de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, precum şi modul de dobândire a calităţii de expert tehnic se organizează şi se desfăşoară în condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă.(2)