Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ nr. 16 din 15 iulie 2022pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 15 iulie 2022Data intrării în vigoare 18-07-2022
  Formă consolidată valabilă la data 01-01-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-01-2023 până la data de 25-09-2023


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI nr. 16 din 15 iulie 2022, publicate în Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022, la data de 01 Ianuarie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 16 din 15 iulie 2022; LEGEA nr. 370 din 20 decembrie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 168 din 8 decembrie 2022.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Conform articolului LV, Capitolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 168 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 9 decembrie 2022, prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. LIV intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023 şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.5 şi 8 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Articolul ILegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:– La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Activităţile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea rezultatului fiscal trebuie să fie din categoriile activităţilor de cercetare aplicativă şi/sau de dezvoltare experimentală, relevante pentru activitatea desfăşurată de către contribuabili.La data de 23-12-2022 Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 370 din 20 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1228 din 20 decembrie 2022