Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDIN nr. 177 din 16 noiembrie 2016privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016Data intrării în vigoare 21-11-2016
    Formă consolidată valabilă la data 20-12-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-12-2022 până la data de 25-09-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 177 din 16 noiembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 931 din 18 noiembrie 2016, la data de 20 Decembrie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 144 din 21 noiembrie 2017; ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019; ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019; ORDINUL nr. 87 din 29 mai 2020; ORDINUL nr. 119 din 26 august 2021; ORDINUL nr. 185 din 16 decembrie 2022.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 41, art. 176 alin. (3) şi (5) şi art. 339 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 510/1998 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administraţia publică centrală,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:Articolul 1Prezentul ordin conţine prevederi referitoare la:a) activităţile de analiză a postului şi de întocmire a fişei postului, prevăzute în anexa nr. 1;b) recrutarea cadrelor militare, prevăzute în anexa nr. 2;c) selecţionarea cadrelor militare, prevăzute în anexa nr. 3;c^1) proba, normele şi baremele pentru evaluarea performanţei fizice pentru candidaţii la concursurile pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, precum şi pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu personal militar, cu excepţia candidaţilor la concursurile de admitere pe locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute în statele de organizare ale acestuia şi ale unităţilor subordonate, sunt prevăzute în anexa nr. 3^1; La data de 22-11-2017 Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 144 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 22 noiembrie 2017