Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ nr. 18 din 30 august 2021pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, precum şi pentru abrogarea art. 4 din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021Data intrării în vigoare 03-09-2021
    Formă consolidată valabilă la data 21-11-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-11-2022 până la data de 23-09-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI nr. 18 din 30 august 2021, publicate în Monitorul Oficial nr. 834 din 31 august 2021, la data de 21 Noiembrie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 310 din 17 noiembrie 2022.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.2 şi 4 din Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Articolul ILegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Abrogat.La data de 21-11-2022 Punctul 1. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 310 din 17 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1117 din 18 noiembrie 20222. La articolul 19, alineatul (2) se abrogă.3. După articolul 22 se introduc două noi articole, articolele 22^1 şi 22^2, cu următorul cuprins:Articolul 22^1Activitatea de avizare, autorizare şi notificare a activităţilor şi produselor se realizează de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu impact asupra sănătăţii populaţiei, şi are ca scop certificarea conformării cu normele de sănătate publică, în vederea protejării sănătăţii populaţiei.