Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ nr. 14 din 13 iulie 2022pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 15 iulie 2022Data intrării în vigoare 18-07-2022
    Formă consolidată valabilă la data 21-11-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-11-2022 până la data de 09-06-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI nr. 14 din 13 iulie 2022, publicate în Monitorul Oficial nr. 711 din 15 iulie 2022, la data de 21 Noiembrie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA nr. 37 din 31 august 2022; LEGEA nr. 308 din 16 noiembrie 2022.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Articolul ILegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt conduse de un director executiv, care este ajutat de un director executiv adjunct de sănătate publică şi de un director executiv adjunct economic.(2) În vederea ocupării prin concurs a funcţiei de director executiv, candidatul trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior în domeniul fundamental Ştiinţe biologice şi biomedicale, ramura de ştiinţă Medicină, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea Medicină sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă Ştiinţe juridice, domeniul de licenţă Drept, specializarea Drept sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă Ştiinţe economice, domeniul de licenţă Economie, specializarea economie generală sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă Ştiinţe economice, domeniul de licenţă Management, specializarea management, să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management:b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;