Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 282 din 10 octombrie 2022pentru modificarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 10 octombrie 2022Data intrării în vigoare 13-10-2022


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul IArticolul 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 75(1)
  Un medic de familie poate fi titularul unui singur cabinet.
  (2) Cabinetele de medicină de familie pot deschide cel mult două puncte secundare de lucru dacă solicitantul asigură un program fracţionat de minimum 10 ore pe săptămână în norma lui de bază sau peste norma lui de bază.(3) Punctele de lucru pot fi deschise în mediul rural în aceeaşi unitate administrativ-teritorială sau în alte unităţi unde există deficit de medici stabilit de către o comisie organizată la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, alcătuită din:– un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti;– un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;– un reprezentant al colegiului judeţean al medicilor sau al municipiului Bucureşti.(4) Serviciile medicale prestate potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) sunt decontate în integralitate, conform legislaţiei în vigoare, indiferent dacă au fost prestate de către medicul de familie titular al cabinetului sau de către medicii angajaţi ai cabinetului.
  (5) Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda facilităţi şi stimulente aferente înfiinţării şi funcţionării punctului secundar de lucru, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.(6) În baza dispoziţiilor alin. (5), autorităţile administraţiei publice locale pot încheia cu reprezentantul legal al punctului secundar de lucru un contract civil în care să se consemneze drepturile şi obligaţiile părţilor.(7) Prevederile alin. (5) şi (6) se aplică şi punctelor de lucru deja înfiinţate.
  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor modifica normele de aplicare a contractului-cadru în acord cu prevederile din prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ŞERBAN
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
  Bucureşti, 10 octombrie 2022.Nr. 282.-----