Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 176 din 9 iunie 2022pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul naţional de dezvoltare locală, precum şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iunie 2022Data intrării în vigoare 13-06-2022

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93 din 25 august 2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 26 august 2021.
  Articolul II(1) Beneficiarii Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a aflaţi în situaţia prevăzută la art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice care nu au depus solicitarea, însoţită de documentele necesare, în termenul prevăzut la art. I alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2021 pot să depună solicitare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se depune de beneficiari în forma şi însoţită de documentele prevăzute la art. I alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2021.(3) Beneficiarii Programului naţional de dezvoltare locală etapa I aflaţi în situaţia prevăzută la art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2020 privind modificarea şi completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa I, aprobată prin Legea nr. 76/2021, pot să depună o nouă solicitare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(4) Solicitarea prevăzută la alin. (3) se depune de beneficiari în forma şi însoţită de documentele prevăzute la art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2020, aprobată prin Legea nr. 76/2021.(5) În vederea suplimentării sumelor alocate de la bugetul de stat, în temeiul alin. (1)-(4), se încheie acte adiţionale la contractele de finanţare, în limita creditelor de angajament aprobate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
  Articolul IIILa articolul 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6) şi (6^1), în cazul în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 45 de zile lucrătoare înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se acordă gratuit, o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 24 de luni.Articolul IV(1) Autorizaţiile de construire deja prelungite în limitele legii, aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de acelaşi regim ca cel prevăzut la art. III, respectiv mai pot fi prelungite cu o perioadă egală cu diferenţa până la 24 de luni.(2) Autorizaţiile de construire care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au mai puţin de 30 de zile până la data expirării termenului de valabilitate se prelungesc de drept cu 90 de zile.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Bucureşti, 9 iunie 2022.Nr. 176.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!