Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 167 din 2 iunie 2022pentru completarea art. 224 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 2 iunie 2022Data intrării în vigoare 05-06-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 05-06-2022 până la data de 30-06-2022

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul ILa articolul 224 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:(6) Cuantumul minim al burselor românilor de pretutindeni prevăzute la alin. (1) este egal cu valoarea burselor sociale acordate studenţilor români de la ciclurile de studii universitare de licenţă şi masterat, respectiv cu valoarea bursei pentru studii doctorale pentru studenţii de la ciclul de studii universitare de doctorat.
  (7) Bursele românilor de pretutindeni se acordă pe toată durata anului calendaristic, inclusiv pe perioada vacanţei de vară, iar beneficiarii acestora pot primi şi burse pentru performanţe academice, în aceleaşi condiţii cu studenţii cetăţeni români.
  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare începând cu anul universitar 2023-2024.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Bucureşti, 2 iunie 2022.Nr. 167.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!