Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 644/351/2022privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE Nr. 644 din 7 aprilie 2022
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Nr. 351 din 19 aprilie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 25 mai 2022Data intrării în vigoare 25-05-2022

  Având în vedere dispoziţiile:– art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România;– 
  art. 9 şi 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, republicată, cu modificările ulterioare;
  – Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 37/83/2022 pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificării ocupaţiilor din România;– Referatului privind actualizarea Clasificării ocupaţiilor din România (COR) nr. 712/DPOCMP din 5.04.2022,
  în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:Articolul IClasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu, secretar de stat
  Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
  Tudorel Andrei
  ANEXĂLISTAocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale care modifică şi completează Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)
  Nr. crt.Denumirea ocupaţieiCod COR
  1.creator/conceptor articole vestimentare311944
  2.expert comunicare guvernamentală243224
  3.expert e-guvernare242234
  4.inspector de urmărire şi administrare bunuri261924
  5.manager comunicare guvernamentală121311
  6.specialist marketing online243105
  7.tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat226928
  Se mută ocupaţia „instructor de dans“ din grupa de bază 2653 Dansatori şi coregrafi în grupa de bază 3423 Instructori şi coordonatori de programe de pregătire fizică şi activităţi recreative la codul 342310.Se redenumeşte ocupaţia „operator la utilaje de forjat dirijat“ ca „operator la utilaje de foraj dirijat“ şi păstrează acelaşi cod 834204 în grupa de bază 8342 Conducători de maşini şi utilaje terasiere.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!