Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (08.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
REGULAMENT din 29 martie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiaşi instanţe ori aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 16 aprilie 2007Data intrării în vigoare 16-04-2007
  Formă consolidată valabilă la data 10-06-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 10-06-2022 până la data de 08-06-2023  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 181 din 29 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 16 aprilie 2007.
  Notă CTCE Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 29 martie 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 251 din 16 aprilie 2007, la data de 10 Iunie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 635 din 2 aprilie 2009; HOTĂRÂREA nr. 830 din 15 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 142 din 1 martie 2012; HOTĂRÂREA nr. 994 din 23 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 28 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 50 din 23 ianuarie 2013; HOTĂRÂREA nr. 893 din 15 septembrie 2015; HOTĂRÂREA nr. 1.264 din 24 noiembrie 2015; HOTĂRÂREA nr. 820 din 11 iulie 2018; HOTĂRÂREA nr. 85 din 2 iunie 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  **) Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 830 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 2 decembrie 2011.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezentul regulament reglementează organizarea şi desfăşurarea examenului pentru definitivare în funcţie, precum şi concursului sau examenului de promovare a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, potrivit dispoziţiilor art. 42-44 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare.