Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286/2009)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 24 iulie 2009Data intrării în vigoare 01-02-2014
  Formă consolidată valabilă la data 09-06-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-06-2022 până la data de 21-05-2023


  Notă CTCE
  Forma consolidată a CODULUI PENAL, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 09 Iunie 2022 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012; LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014; LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016; LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 31 ianuarie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 5 februarie 2017 și respinsă de LEGEA nr. 8 din 24 februarie 2017; DECIZIA nr. 224 din 4 aprilie 2017; DECIZIA nr. 368 din 30 mai 2017; LEGEA nr. 193 din 24 iulie 2017; DECIZIA nr. 518 din 6 iulie 2017; LEGEA nr. 49 din 27 februarie 2018; DECIZIA nr. 297 din 26 aprilie 2018; DECIZIA nr. 601 din 27 septembrie 2018; DECIZIA nr. 651 din 25 octombrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2020; LEGEA nr. 217 din 29 octombrie 2020; LEGEA nr. 228 din 2 noiembrie 2020; LEGEA nr. 233 din 5 noiembrie 2020; LEGEA nr. 274 din 26 noiembrie 2020; LEGEA nr. 283 din 8 decembrie 2020; LEGEA nr. 146 din 17 mai 2021; LEGEA nr. 186 din 1 iulie 2021; LEGEA nr. 207 din 21 iulie 2021; LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021; DECIZIA nr. 708 din 28 octombrie 2021; LEGEA nr. 8 din 5 ianuarie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 30 mai 2022; LEGEA nr. 170 din 3 iunie 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Potrivit art. 446 din prezentul cod:(1) Prezentul cod intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia, cu excepţia dispoziţiilor alin. (2) şi alin. (3), care intră în vigoare la 4 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod.(2) Legea nr. 301/2004 - Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, cu modificările ulterioare, şi Legea nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 1 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.(3) În termen de 12 luni de la data publicării prezentului cod în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului penal.Conform art. III din LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 20 martie 2012 modificările aduse de către art. II din acelaşi act normativ, intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

  Prin art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 14 din 5 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 5 februarie 2017 a fost abrogată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 92 din 1 februarie 2017.
  În consecință, devin inaplicabile toate modificările și completările dispuse de art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 92 din 1 februarie 2017.
  Prin LEGEA nr. 8 din 24 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 a fost respinsă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 1 februarie 2017.
  Partea GENERALĂ Titlul I - Legea penală şi limitele ei de aplicare art. 1-14