Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 630 din 27 martie 2007privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 19 aprilie 2007Data intrării în vigoare 30-03-2007
  Formă consolidată valabilă la data 30-06-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 630 din 27 martie 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 265 din 19 aprilie 2007, la data de 01 Ianuarie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.095 din 26 iulie 2019; ORDINUL nr. 910 din 28 aprilie 2020; ORDINUL nr. 554 din 25 mai 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Articolele II-IV din ORDINUL nr. 554 din 25 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 03 iunie 2022 prevăd:Articolul II(1) Orice certificat de identificare emis anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România, cu modificările şi completările ulterioare, rămâne valabil şi este asimilat cu un certificat de înmatriculare până la data expirării perioadei de valabilitate a anexei acestuia sau, după caz, a autorizaţiei de zbor.(2) La data expirării perioadei de valabilitate prevăzută la alin. (1), certificatul de identificare este radiat din Registrul unic de identificare a aeronavelor ultrauşoare motorizate.(3) În cazul în care se depune o cerere pentru prelungirea valabilităţii anexei la un certificat de identificare sau, după caz, a autorizaţiei de zbor pentru o aeronavă care deţine certificat de identificare, iar acesta nu a făcut obiectul unei radieri din Registrul unic de identificare a aeronavelor ultrauşoare motorizate, se va emite de către autoritatea de certificare, împreună cu documentele solicitate, şi un certificat de înmatriculare în conformitate cu prevederile prezentului ordin, fără a mai fi necesară parcurgerea procedurii de înmatriculare.(4) În momentul emiterii unui certificat de înmatriculare pentru o aeronavă ultrauşoară motorizată, certificatul de identificare emis pentru aceeaşi aeronavă îşi pierde valabilitatea.Articolul IIIDocumentele de certificare, altele decât certificatele de identificare prevăzute la art. II, emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, în conformitate cu prevederile anexelor nr. 2-5 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 630/2007, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile până la data expirării. Perioada de valabilitate a acestora poate fi prelungită în condiţiile îndeplinirii cerinţelor specifice prevăzute în respectivele anexe.Articolul IV(1) Condiţiile de operare cu aeronave ultrauşoare în România se publică în Publicaţia de informare aeronautică/AIP România prin grija Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“.(2) Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ va asigura şi, după caz, va supraveghea punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin, precum şi ale Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 630/2007, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul ordin.
  Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b), l) şi m) şi ale art. 74 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!