Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Nr. 1.832 din 6 iulie 2011
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
 • Nr. 856 din 11 iulie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 8 august 2011Data intrării în vigoare 08-08-2011
  Formă consolidată valabilă la data 25-05-2022Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 25-05-2022 până la data de 30-06-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.832/856/2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 8 august 2011, la data de 25 Mai 2022 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 177 din 7 februarie 2012; LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012; ORDINUL nr. 150 din 25 ianuarie 2013; ORDINUL nr. 2.176 din 14 octombrie 2013; ORDINUL nr. 190 din 14 februarie 2014; ORDINUL nr. 433 din 20 martie 2014; ORDINUL nr. 1.419 din 16 iulie 2014; ORDINUL nr. 123 din 29 ianuarie 2015; ORDINUL nr. 747 din 25 martie 2015; ORDINUL nr. 2.196 din 5 noiembrie 2015; ORDINUL nr. 936 din 12 mai 2016; ORDINUL nr. 198/1.938/2017; ORDINUL nr. 1.786/5.384/2017; ORDINUL nr. 1.635/342/2018; ORDINUL 1.943/4.869/2018; ORDINUL nr. 635/1.348/2019; ORDINUL nr. 1.477/1.056/2020; ORDINUL nr. 38/82/2022; ORDINUL nr. 644/351/2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE
  Potrivit alin. (2) al art. II din LEGEA nr. 125 din 12 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 iulie 2012, Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător cu ocupaţia de auditor de siguranţă rutieră, auditor de evaluare de impact de siguranţă rutieră şi cea de inspector de siguranţă rutieră.
  În temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor - ISCO 08, ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), conform structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2(1) Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!