Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 256 din 12 noiembrie 2018privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 14 noiembrie 2018Data intrării în vigoare 17-11-2018
  Formă consolidată valabilă la data 28-05-2022Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-05-2022 până la data de 30-06-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 256 din 12 noiembrie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 964 din 14 noiembrie 2018, la data de 28 Mai 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 25 iunie 2020; LEGEA nr. 157 din 25 mai 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  La data de 28-05-2022 Titlul legii a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 157 din 25 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 25 mai 2022
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege stabileşte unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi de abandonare, precum şi a lucrărilor/lucrărilor la sonde aferente operaţiunilor petroliere, desfăşurate de titularii de acorduri petroliere cu privire la perimetrele petroliere offshore şi onshore de adâncime, în conformitate cu prevederile acordurilor petroliere încheiate între titulari şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, denumită în continuare ANRM.(2) În situaţia în care un titular este parte la un acord petrolier care se referă atât la perimetre petroliere localizate pe uscat, cât şi la perimetre petroliere offshore sau are calitatea de titular atât al unui/unor acord/acorduri petrolier/petroliere care se referă la perimetre petroliere localizate pe uscat, cât şi la perimetre petroliere offshore, prevederile prezentei legi se aplică numai referitor la operaţiunile petroliere desfăşurate cu privire la perimetrele petroliere offshore şi onshore de adâncime.(3) La propunerea titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre localizate pe uscat (onshore), ANRM stabileşte ori, după caz, actualizează lista perimetrelor petroliere onshore de adâncime şi a zăcămintelor onshore de adâncime cărora le sunt aplicabile prevederile prezentei legi, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării din partea titularului de acord petrolier.La data de 28-05-2022 Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 157 din 25 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 25 mai 2022

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!